Målgruppe

Tilbud til unge med særlige behov

Tilbuddet henvender sig til borgere, som på grund af psykiatriske, sociale og personlige problemer, samt en svag uddannelsesbaggrund skal støttes til, på sigt, at kunne indgå i det almindelige arbejdsmarked.

 

De kan komme fra plejefamilier, væresteder, bosteder, kostskoler, døgninstitutioner, ungdomspensioner eller hjemmefra. Det er socialt udsatte unge, som i deres opvækst og ungdomsliv har brug for støtte til, at kunne klare overgangen til et voksenliv.


Det er borgeren, som vil modtage støtte og hjælp til fx at kunne passe et arbejde, passe skole, strukturere og være til aftaler, og hjælpes til at lave budget og overholde betalingsfrister m.m.

Mentor og håndholdt forløb - for borgere med særlige behov

MÅLGRUPPE:

 

Mentor Ordning og Håndholdt indsats er til unge med særlige behov.

 

INDHOLD:

 

 • Mentor Ordning indeholder fem elementer til effektiv støtte og basisopbygning af den unge. Håndholdt indsats har yderligere tre elementer med særlig fokus på at understøtte uddannelsesmæssige kompetencer og muligheder.

 

 

MENTOR ORDNING:

 

 • Guidning og vejledning ift.  uddannelse, praktikforløb, læreplads eller job, med øje for at sikre borgeren deltagelse og forbygge udeblivelse eller forsømmelse af overstående.

 

 • Den motiverende samtale skal understøtte og motivere til uddannelse, praktikforløb, læreplads eller job.

 

 • Støtte i eget hjem, med fokus på at lære at møde på job/uddannelse, samt hjælp til at strukturere egen hverdag.

 

 • Opfølgning i form af en løbende dialog med sagsbehandleren/socialrådgiveren.

 

 

HÅNDHOLDT INDSATS:

 

 • I forhold til uddannelse, praktikforløb, læreplads eller job, med henblik på at hindre frafald.

 

 • Transport i form af økonomisk hjælp til transport til og fra job/uddannelse.

 

 • Den professionelle samtale, med henblik på at motivere til uddannelse, praktikforløb, læreplads eller job.

 

 • Støtte i eget hjem, med henblik på at lære at møde på job/uddannelse, samt hjælp til at strukturere egen hverdag.

 

 • Motiverende samtaler og opkald efter behov, hvor særligt motivationen for at deltage i job/uddannelse er i fokus.

 

 • Uddannelses- og/eller arbejdes forløb – som skal bringe borgeren i uddannelse, praktik og arbejde.

 

 • Social træning og inklusion, social støtte, arbejde, rådgivning, guidning i ungdomsliv.

 

 • Månedlig dokumentation og løbende dialog med sagsbehandleren/socialrådgiveren.